Page 284 - Tarifa climatización Hitachi 2021
P. 284

282
Renovación de aire
Tabla de selección rápida
  Caudal de aire (m3/h)
250 500 800 1000 1500 2000
                               KPI-252-2002E4E
•
•
•
•
•
•
                         Recuperador de calor (KPI)
Intercam- biador de calor
                                   Econofresh (Free Cooling)
EF-456N1E
••• •
Compatibilidad
RPI-4FSN5E RPI-5FSN5E RPI-6FSN5E
•••
KPI-502-1002X4E
         Renovación de aire

   282   283   284   285   286